S. 3-2344 Dossierfiche K. 51-3054

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 27 november 2006, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van de genoemde Overeenkomst
Regering G. Verhofstadt II  

belastingvlucht
inkomstenbelasting
Verenigde Staten
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2344/1 3-2344/1 (PDF) Wetsontwerp 26/3/2007
3-2344/2 3-2344/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2007
K. 51-3054/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/3/2007
K. 51-3054/2 Verslag namens de commissie 16/4/2007
K. 51-3054/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/3/2007   Indiening Doc. 3-2344/1 3-2344/1 (PDF)
26/3/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/3/2007   Verzending naar commissie
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
27/3/2007   Bespreking
27/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
27/3/2007   Aanneming zonder amendering
27/3/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2344/2 3-2344/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/3/2007   Overzending Doc. K. 51-3054/1
16/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-3054/2
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 70-71
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 280, p. 22-23
Doc. K. 51-3054/3
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
9/1/2008   Bekendmaking (453-501)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/2007 9/1/2008, blz 453-501