S. 3-233 Dossierfiche K. 51-562

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001
Regering G. Verhofstadt II  

belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
KroatiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-233/1 3-233/1 (PDF) Wetsontwerp 9/9/2003
3-233/2 3-233/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2003
K. 51-562/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/12/2003
K. 51-562/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/1/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2003   Indiening Doc. 3-233/1 3-233/1 (PDF)
9/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/11/2003   Inschrijving op agenda
5/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-25 Hand. 3-25 (PDF)
5/12/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-25 Hand. 3-25 (PDF)
5/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-26 Hand. 3-26 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/10/2003   Verzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
26/11/2003   Bespreking
26/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
26/11/2003   Aanneming zonder amendering
26/11/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-233/2 3-233/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/12/2003   Overzending Doc. K. 51-562/1
16/12/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 52
8/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 42, p. 34-35
8/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 42, p. 50
Doc. K. 51-562/2
8/1/2004   Aanneming zonder amendering
8/1/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/2/2004   Bekrachtiging en afkondiging
27/4/2004   Bekendmaking (34422-34436)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/2/2004 27/4/2004, blz 34422-34436