S. 3-231 Dossierfiche K. 51-466

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn, en met de Slotakte, gedaan te Parijs op 3 april 2001
Regering G. Verhofstadt II  

mondiale organisatie
ratificatie van een overeenkomst
wijn
drankenindustrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-231/1 3-231/1 (PDF) Wetsontwerp 9/10/2003
3-231/2 3-231/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2003
K. 51-466/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/11/2003
K. 51-466/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/12/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2003   Indiening Doc. 3-231/1 3-231/1 (PDF)
9/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/11/2003   Inschrijving op agenda
20/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-21 Hand. 3-21 (PDF)
20/11/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-21 Hand. 3-21 (PDF)
20/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-21 Hand. 3-21 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/10/2003   Verzending naar commissie
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
4/11/2003   Bespreking
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Bespreking
13/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
13/11/2003   Aanneming zonder amendering
13/11/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-231/2 3-231/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/11/2003   Overzending Doc. K. 51-466/1
3/12/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 43
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 31-32
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integral verslag nr. 41, p. 77
Doc. K. 51-466/2
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
18/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2004   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/11/2003, 13/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2003