S. 3-227 Dossierfiche K. 51-2254

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek
Ludwig Vandenhove   

jongere
rechtspraak voor minderjarigen
minderjarigheid
rechtsmiddel
huwelijk
rechtsbevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-227/1 3-227/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/10/2003
3-227/2 3-227/2 (PDF) Amendementen 18/1/2006
3-227/3 3-227/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/1/2006
3-227/4 3-227/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/1/2006
3-227/5 3-227/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 2/2/2006
K. 51-2254/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/2/2006
K. 51-2254/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/4/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2003   Indiening Doc. 3-227/1 3-227/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Justitie
26/1/2006   Inschrijving op agenda
2/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o2) Hand. 3-149 Hand. 3-149 (PDF)
Doc. 3-227/5 3-227/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/10/2003   Verzending naar commissie
11/1/2006   Inschrijving op agenda
11/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Flor Koninckx
11/1/2006   Bespreking
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Bespreking
18/1/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
18/1/2006   Aanneming na amendering
18/1/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-227/3 3-227/3 (PDF)
18/1/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-227/4 3-227/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/2/2006   Overzending Doc. K. 51-2254/1
25/4/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 584
27/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 205, p. 44-45
27/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 206, p. 19
Doc. K. 51-2254/2
27/4/2006   Aanneming zonder amendering
27/4/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2007   Bekendmaking (22968)
21/5/2007   Erratum (27388)
21/5/2007   Erratum (27388)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/2/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 11/1/2006, 18/1/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/4/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 3/2/2006 60 2/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2006 30/4/2007, blz 22968
Errata
Op 21/5/2007, blz 27388
Op 21/5/2007, blz 27388