S. 3-2131 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering naar aanleiding van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - 2006/0033 (COM)
Amina Derbaki SbaÔ   

industriŽle herstructurering
afschaffing van arbeidsplaatsen
motie van het Parlement
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
collectief ontslag
herintreding
structureel fonds
delokalisatie
cofinanciering
globalisering
EU-werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbevordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2131/1 3-2131/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/3/2007   Indiening Doc. 3-2131/1 3-2131/1 (PDF)
22/3/2007   Inoverwegingneming
22/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/3/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd