S. 3-2116 Dossierfiche K. 51-3048

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2005
Regering G. Verhofstadt II  

verbintenisrecht
internationaal privaatrecht
ratificatie van een overeenkomst
toetreding tot een akkoord
Hof van Justitie van de Europese Unie
Estland
TsjechiŽ
Cyprus
Letland
Litouwen
Hongarije
Malta
Polen
SloveniŽ
Slowakije
tenuitvoerlegging van het vonnis
justitiŽle samenwerking
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2116/1 3-2116/1 (PDF) Wetsontwerp 8/3/2007
3-2116/2 3-2116/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2007
K. 51-3048/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/3/2007
K. 51-3048/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/3/2007   Indiening Doc. 3-2116/1 3-2116/1 (PDF)
8/3/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/3/2007   Verzending naar commissie
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
20/3/2007   Bespreking
20/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
20/3/2007   Aanneming zonder amendering
20/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2116/2 3-2116/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/3/2007   Overzending Doc. K. 51-3048/1
11/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 827
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 66-67
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 280, p. 20-21
Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. K. 51-3048/2
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
18/7/2007   Bekendmaking (38727-38733)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/2007 18/7/2007, blz 38727-38733