S. 3-2104 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de wijze betreft waarop cassatieberoep wordt ingesteld
Hugo Vandenberghe   

rechtsmiddel
rechten van de verdediging
geestelijk gehandicapte
seksueel misdrijf
hogere rechtspraak
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2104/1 3-2104/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/3/2007
3-2104/2 3-2104/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/3/2007   Indiening Doc. 3-2104/1 3-2104/1 (PDF)
8/3/2007   Inoverwegingneming
8/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
22/3/2007   Inschrijving op agenda
  Commissie: Justitie
8/3/2007   Verzending naar commissie
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-2094
20/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2104/2 3-2104/2 (PDF)
29/3/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Justitie
Vervallen 20/3/2007

Kruispuntbank van de wetgeving