S. 3-2074 Dossierfiche                  

Vorstel van resolutie tot oprichting van een Wereldmilieuorganisatie (WMO) om het recht op een gezond leefmilieu - een mensenrecht - te waarborgen
Amina Derbaki SbaÔ    Bart Martens    Jean Cornil    Marie-HťlŤne Crombť-Berton    Josy Dubiť    Fauzaya Talhaoui   

milieubeleid
VN
gespecialiseerde instelling van de VN
internationale organisatie
opwarming van het klimaat
motie van het Parlement
samenwerking op milieugebied
Protocol van Kyoto
vermindering van gasemissie
milieubescherming
ontwikkelingsland
zachte energie
regenereerbare energie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2074/1 3-2074/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/3/2007   Indiening Doc. 3-2074/1 3-2074/1 (PDF)
8/3/2007   Inoverwegingneming
8/3/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/3/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd