S. 3-2045 Dossierfiche K. 51-3021

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
San Marino
belastingfraude
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2045/1 3-2045/1 (PDF) Wetsontwerp 29/1/2007
3-2045/2 3-2045/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2007
K. 51-3021/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/3/2007
K. 51-3021/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2007   Indiening Doc. 3-2045/1 3-2045/1 (PDF)
29/1/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/1/2007   Verzending naar commissie
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane
27/2/2007   Bespreking
27/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
27/2/2007   Aanneming zonder amendering
27/2/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2045/2 3-2045/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/3/2007   Overzending Doc. K. 51-3021/1
11/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 827
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 60-66
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o18)
Integraal verslag nr. 280, p. 20
Doc. K. 51-3021/2
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/2007   Bekendmaking (39500-39517)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/2/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/2007 24/7/2007, blz 39500-39517