S. 3-2043 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

misdaad tegen de menselijkheid
Internationaal Strafhof
motie van het Parlement
multinationale strijdmacht
internationaal humanitair recht
Veiligheidsraad VN
Soedan
humanitaire hulp
rechten van de mens
VN-resolutie
oorlog
handhaving van de vrede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2043/1 3-2043/1 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2007
3-2043/2 3-2043/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/1/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2007   Indiening
30/1/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
1/2/2007   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/1/2007   Verzending naar commissie
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
30/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
30/1/2007   Aanneming zonder amendering
30/1/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2043/1 3-2043/1 (PDF)
30/1/2007   Tekst aangenomen Doc. 3-2043/2 3-2043/2 (PDF)
1/2/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenalndse Zaken Minister van Landsverdediging Minister van Ontwikkelingssamenwerking
1/2/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 1/2/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/1/2007