S. 3-2021 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 168 van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de organisatie van het secretariaat van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie
Hugo Vandenberghe   

hogere rechtspraak
griffies en parketten
rechter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2021/1 3-2021/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/1/2007   Indiening Doc. 3-2021/1 3-2021/1 (PDF)
18/1/2007   Inoverwegingneming
18/1/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
18/1/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving