S. 3-1865 Dossierfiche K. 51-2815

Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Aanvullend Protocol, ondertekend te Brussel op 11 oktober 2004, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en ItaliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen, en het Slotprotocol, ondertekend te Rome op 29 april 1983
Regering G. Verhofstadt II  

belastingvlucht
ItaliŽ
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
belastingovereenkomst
personeel in diplomatieke dienst
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1865/1 3-1865/1 (PDF) Wetsontwerp 20/10/2006
3-1865/2 3-1865/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/2006
K. 51-2815/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/12/2006
K. 51-2815/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/1/2007
                                      
Chronologie
  [K2] Behandeling door Kamer
9/1/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 727
14/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2815/1
9/1/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 727
18/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 38-39
18/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 59
Doc. K. 51-2815/2
18/1/2007   Aanneming zonder amendering
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2006   Indiening Doc. 3-1865/1 3-1865/1 (PDF)
20/10/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/10/2006   Verzending naar commissie
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
28/11/2006   Bespreking
28/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
28/11/2006   Aanneming zonder amendering
28/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1865/2 3-1865/2 (PDF)
14/12/2006   Overzending aan Kamer
18/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
18/6/2013   Bekendmaking (39158)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/11/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/2/2007 18/6/2013, blz 39158