S. 3-1853 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Franse Gemeenschap
taalgebruik
regionaal parlement
rechtsregels volkshuisvesting
sociale woning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1853/1 3-1853/1 (PDF) Verslag namens de commissie 12/10/2006
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
12/10/2006   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
12/10/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/10/2006   Inschrijving op agenda
19/10/2006   Algemene bespreking Hand. 3-183 Hand. 3-183 (PDF)
19/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o1)
Besluit van de commissie aangenomen om geen advies aan overlegcomitť uit te brengen
Hand. 3-183 Hand. 3-183 (PDF)
19/10/2006   Aanneming zonder amendering
19/10/2006   Mededeling aan bestemmelingen
Vlaams Parlement, Waals Parlement en Parlement van de Franse Gemeenschap
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/10/2006   Verzending naar commissie
12/10/2006   Inschrijving op agenda
12/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe, Jean-Marie Happart
12/10/2006   Beslissing van de commissie
Na een gedachtewisseling beslui de commissie geen gemotiveerd advies uit te brengen aan het Overlegcomitť
12/10/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1853/1 3-1853/1 (PDF)
19/10/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 19/10/2006
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/10/2006