S. 3-1846 Dossierfiche K. 51-2813

Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, gedaan te Londen op 11 november 1988
Regering G. Verhofstadt II  

vervoer over zee
veiligheid op zee
boot
ratificatie van een overeenkomst
Internationale Maritieme Organisatie
kwaliteitsmerk
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1846/1 3-1846/1 (PDF) Wetsontwerp 28/9/2006
3-1846/2 3-1846/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/2006
K. 51-2813/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/12/2006
K. 51-2813/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/9/2006   Indiening Doc. 3-1846/1 3-1846/1 (PDF)
28/9/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/9/2006   Verzending naar commissie
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Niet behandeld
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Bespreking
28/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
28/11/2006   Aanneming zonder amendering
28/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1846/2 3-1846/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2813/1
9/1/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 727
18/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 37
18/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 58
Doc. K. 51-2813/2
18/1/2007   Aanneming zonder amendering
18/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2007   Bekendmaking (31140-31205)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/11/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/2/2007 8/6/2007, blz 31140-31205