S. 3-1843 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek
Philippe Mahoux   

EU-programma
DNA
onderzoeksorganisme
motie van het Parlement
verontreiniging
medische research
giftige stof
proefneming met dieren
ziekte
toxicologie
cytologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1843/1 3-1843/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/9/2006
3-1843/2 3-1843/2 (PDF) Amendementen 29/11/2006
3-1843/3 3-1843/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2006
3-1843/4 3-1843/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/11/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/9/2006   Indiening Doc. 3-1843/1 3-1843/1 (PDF)
12/10/2006   Inoverwegingneming
12/10/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o8) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2006   Verzending naar commissie
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
8/11/2006   Bespreking
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Niet behandeld
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o1)
29/11/2006   Aanneming na amendering
29/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1843/3 3-1843/3 (PDF)
29/11/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1843/4 3-1843/4 (PDF)
14/12/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 8/11/2006, 29/11/2006