S. 3-1818 Dossierfiche K. 51-2740

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 december 2002
Regering G. Verhofstadt II  

vervoer over zee
ratificatie van een overeenkomst
gedragscode
China

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1818/1 3-1818/1 (PDF) Wetsontwerp 19/7/2006
3-1818/2 3-1818/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2006
K. 51-2740/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/11/2006
K. 51-2740/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/7/2006   Indiening Doc. 3-1818/1 3-1818/1 (PDF)
19/7/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/10/2006   Inschrijving op agenda
9/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
9/11/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/7/2006   Verzending naar commissie
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
24/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/10/2006   Aanneming zonder amendering
24/10/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1818/2 3-1818/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/11/2006   Overzending Doc. K. 51-2740/1
21/11/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 695
7/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 78
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-17/o1)
Integraal verslag nr. 249, p. 16
Doc. K. 51-2740/2
7/12/2006   Aanneming zonder amendering
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/1/2007   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2008   Bekendmaking (10629-10636)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/11/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/10/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/1/2007 20/2/2008, blz 10629-10636