S. 3-1806 Dossierfiche K. 51-2738

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 9 juni 2005, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Regering van de Republiek AlbaniŽ inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten
Regering G. Verhofstadt II  

toelating van vreemdelingen
diplomatieke onschendbaarheid
Benelux
AlbaniŽ
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1806/1 3-1806/1 (PDF) Wetsontwerp 11/7/2006
3-1806/2 3-1806/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2006
K. 51-2738/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/11/2006
K. 51-2738/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/7/2006   Indiening Doc. 3-1806/1 3-1806/1 (PDF)
11/7/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/10/2006   Inschrijving op agenda
9/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
9/11/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2006   Verzending naar commissie
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
24/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/10/2006   Aanneming zonder amendering
24/10/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1806/2 3-1806/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/11/2006   Overzending Doc. K. 51-2738/1
21/11/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 695
7/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 76-77
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 249, p. 14-15
Doc. K. 51-2738/2
7/12/2006   Aanneming zonder amendering
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
16/4/2007   Bekendmaking (20624-20628)
1/10/2007   Erratum (50748)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/11/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/10/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/2/2007 16/4/2007, blz 20624-20628
Errata
Op 1/10/2007, blz 50748