S. 3-1751 Dossierfiche K. 51-2736

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Beijing op 6 juni 2005
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst
China

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1751/1 3-1751/1 (PDF) Wetsontwerp 13/6/2006
3-1751/2 3-1751/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2006
K. 51-2736/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/11/2006
K. 51-2736/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/6/2006   Indiening Doc. 3-1751/1 3-1751/1 (PDF)
13/6/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/10/2006   Inschrijving op agenda
9/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
9/11/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-2/o0) Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/6/2006   Verzending naar commissie
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Staf Nimmegeers
24/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/10/2006   Aanneming zonder amendering
24/10/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1751/2 3-1751/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/11/2006   Overzending Doc. K. 51-2736/1
21/11/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 695
30/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 245, p. 50-52
7/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 74-75
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-21/o0)
Integraal verslag nr. 249, p. 13-14
Doc. K. 51-2736/2
7/12/2006   Aanneming zonder amendering
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
29/1/2010   Bekendmaking (4164-4170)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/11/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/10/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/11/2006, 7/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/2/2007 29/1/2010, blz 4164-4170