S. 3-1718 Dossierfiche K. 51-2607

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Canada inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 29 april 2005
Regering G. Verhofstadt II  

diplomatieke onschendbaarheid
ratificatie van een overeenkomst
personeel in diplomatieke dienst
bilaterale overeenkomst
Canada

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1718/1 3-1718/1 (PDF) Wetsontwerp 16/5/2006
3-1718/2 3-1718/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2006
K. 51-2607/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/7/2006
K. 51-2607/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/5/2006   Indiening Doc. 3-1718/1 3-1718/1 (PDF)
16/5/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/6/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
6/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/5/2006   Verzending naar commissie
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
27/6/2006   Bespreking
27/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
27/6/2006   Aanneming zonder amendering
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1718/2 3-1718/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2607/1
12/7/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 667
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 69-70
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 230, p. 91
Doc. K. 51-2607/2
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/10/2006   Bekrachtiging en afkondiging
6/12/2006   Bekendmaking (67886-67888)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/6/2006, 4/7/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/10/2006 6/12/2006, blz 67886-67888