S. 3-1717 Dossierfiche K. 51-2606

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991
Regering G. Verhofstadt II  

continentaal plat
Noord-Ierland
ratificatie van een overeenkomst
Verenigd Koninkrijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1717/1 3-1717/1 (PDF) Wetsontwerp 16/5/2006
3-1717/2 3-1717/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2006
K. 51-2606/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/7/2006
K. 51-2606/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/5/2006   Indiening Doc. 3-1717/1 3-1717/1 (PDF)
16/5/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/6/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
6/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/5/2006   Verzending naar commissie
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
27/6/2006   Bespreking
27/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
27/6/2006   Aanneming zonder amendering
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1717/2 3-1717/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2606/1
12/7/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 667
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 69
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 230, p. 91
Doc. K. 51-2606/2
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
14/11/2008   Bekendmaking (60953-60955)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/6/2006, 4/7/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/8/2006 14/11/2008, blz 60953-60955