S. 3-1706 Dossierfiche K. 51-2577

Verslag 2005 van de bijzondere evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
multilaterale hulp
ontwikkelingshulp
Bolivia
Democratische Republiek Congo
FAO
ontvanger van hulp
evaluatie van de steun
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
vermindering van de schuld
humanitaire hulp
Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking
Wereldhandelsorganisatie
bilaterale hulp
Rwanda
verslag over de werkzaamheden
Zuid-Afrika

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1706/1 3-1706/1 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 23/6/2006
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
9/5/2006   Indiening
9/5/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/5/2006   Verzending naar commissie
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Pierre Galand, Dirk Van der Maelen
9/5/2006   Gedachtewisseling
met de minister van Ontwikkelingssamenwerking en met de bijzondere evaluator
9/5/2006   Bespreking Doc. 3-1706/1 3-1706/1 (PDF)
2/5/2007   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
9/5/2006   Indiening
23/6/2006   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 9/5/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd