S. 3-1693 Dossierfiche K. 51-2604

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van de militairen en leden van het burgerpersoneel die bij de instellingen van de Europese Unie gedetacheerd zijn, van de hoofdkwartieren en de strijdkrachten die ter beschikking van de Europese Unie kunnen worden gesteld in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en van de militairen en leden van het burgerpersoneel van de Lidstaten die aan de Europese Unie beschikbaar zijn gesteld om in dit kader op te treden (EU-SOFA), gedaan te Brussel op 17 november 2003
Regering G. Verhofstadt II  

militair personeel
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
ratificatie van een overeenkomst
Europees defensiebeleid
Europese Unie
militaire missie van de EU
burgerpersoneel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1693/1 3-1693/1 (PDF) Wetsontwerp 5/5/2006
3-1693/2 3-1693/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2006
K. 51-2604/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/7/2006
K. 51-2604/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/5/2006   Indiening Doc. 3-1693/1 3-1693/1 (PDF)
5/5/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/6/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
6/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-1/o10) Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/5/2006   Verzending naar commissie
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
27/6/2006   Bespreking
27/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
27/6/2006   Aanneming zonder amendering
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1693/2 3-1693/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2604/1
12/7/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 667
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 67-68
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 230, p. 90
Doc. K. 51-2604/2
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/9/2006   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/2006   Bekendmaking (68817-68827)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/6/2006, 4/7/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/9/2006 11/12/2006, blz 68817-68827