S. 3-1675 Dossierfiche K. 51-2302

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie
Guido De Padt   Jan Peeters   André Frédéric  

loon
politie
bevordering in een loopbaan
paramilitaire troepen
beroepsloopbaan
gerechtelijke politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2302/1 Wetsvoorstel 16/2/2006
K. 51-2302/2 Amendementen 29/3/2006
K. 51-2302/3 Verslag namens de commissie 14/4/2006
K. 51-2302/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 27/4/2006
K. 51-2302/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/4/2006
3-1675/1 3-1675/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 16/5/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/2/2006   Indiening Doc. K. 51-2302/1
23/2/2006   Inoverwegingneming
14/4/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2302/3
27/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr.205, p. 39-44 + nr. 206, p. 17-18
27/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o17)
Integraal verslag nr. 206, p. 18-19
Doc. K. 51-2302/5
27/4/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/4/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/5/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1675/1 3-1675/1 (PDF)
16/5/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
8/9/2006   Bekendmaking (45721-45723)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/4/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/4/2006 15 15/5/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/4/2006 0 15/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2006 8/9/2006, blz 45721-45723