S. 3-1621 Dossierfiche K. 51-2558

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende interterritoriale samenwerking, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1998
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
grensoverschrijdende samenwerking
territoriale collectiviteit
Europese Conventie
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1621/1 3-1621/1 (PDF) Wetsontwerp 16/3/2006
3-1621/2 3-1621/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/5/2006
K. 51-2558/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/6/2006
K. 51-2558/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/3/2006   Indiening Doc. 3-1621/1 3-1621/1 (PDF)
16/3/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/3/2006   Verzending naar commissie
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Uitgesteld
16/5/2006   Inschrijving op agenda
16/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
16/5/2006   Bespreking
23/5/2006   Inschrijving op agenda
23/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Inschrijving op agenda
30/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
30/5/2006   Aanneming zonder amendering
30/5/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1621/2 3-1621/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/6/2006   Overzending Doc. K. 51-2558/1
5/7/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 661
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 63-64
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 230, p. 88
Doc. K. 51-2558/2
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/9/2006   Bekrachtiging en afkondiging
3/9/2009   Bekendmaking (60479-60484)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/5/2006, 23/5/2006, 30/5/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/9/2006 3/9/2009, blz 60479-60484