S. 3-1605 Dossierfiche K. 51-2501

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003
Regering G. Verhofstadt II  

landbouwindustrie
genetica
wetenschappelijk onderzoek
onderzoeksorganisme
ratificatie van een overeenkomst
zetel van de instelling
biotechnologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1605/1 3-1605/1 (PDF) Wetsontwerp 9/3/2006
3-1605/2 3-1605/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/5/2006
K. 51-2501/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/5/2006
K. 51-2501/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/3/2006   Indiening Doc. 3-1605/1 3-1605/1 (PDF)
9/3/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/5/2006   Inschrijving op agenda
18/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
18/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
18/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/3/2006   Verzending naar commissie
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
2/5/2006   Bespreking
2/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
2/5/2006   Aanneming zonder amendering
2/5/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1605/2 3-1605/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/5/2006   Overzending Doc. K. 51-2501/1
13/6/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 637
15/6/2006   Bespreking
Integrazal verslag nr. 217, p. 50
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 217, p. 58
Doc. K. 51-2501/2
15/6/2006   Aanneming zonder amendering
15/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/9/2006   Bekrachtiging en afkondiging
29/10/2015   Bekendmaking (66235-66240)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/5/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/5/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/9/2006 29/10/2015, blz 66235-66240