S. 3-1577 Dossierfiche K. 51-2267

Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 27 december 2005
Daniel Bacquelaine   Alfons Borginon   Pieter De Crem   Muriel Gerkens   Thierry Giet   Dirk Van der Maelen   Melchior Jr. Wathelet  

gemeenschapsvoorzieningen
energieprijs
verwarming
regionale financiën
sociale voorzieningen
stookolie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2267/1 Wetsvoorstel 8/2/2006
K. 51-2267/2 Verslag namens de commissie 15/2/2006
K. 51-2267/3 Tekst verbeterd door de commissie 15/2/2006
K. 51-2267/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/2/2006
3-1577/1 3-1577/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 17/2/2006
3-1577/2 3-1577/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2006
3-1577/3 3-1577/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 9/3/2006
3-1577/4 3-1577/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/3/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/2/2006   Indiening Doc. K. 51-2267/1
9/2/2006   Inoverwegingneming
9/2/2006   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 192, p. 63-64
15/2/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2265/2
16/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 60-63
16/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 193, p. 75
Doc. K. 51-2267/4
16/2/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/2/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/2/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1577/1 3-1577/1 (PDF)
17/2/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/3/2006   Inschrijving op agenda
16/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-154 Hand. 3-154 (PDF)
16/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-154 Hand. 3-154 (PDF)
Doc. 3-1577/4 3-1577/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/2/2006   Verzending naar commissie
9/3/2006   Inschrijving op agenda
9/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
9/3/2006   Bespreking
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
9/3/2006   Aanneming zonder amendering
9/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1577/2 3-1577/2 (PDF)
9/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1577/3 3-1577/3 (PDF)
17/2/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/2006   Bekendmaking (18546)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/3/2006
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/3/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/2/2006 15 13/3/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/2/2006 60 15/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/3/2006 31/3/2006, blz 18546