S. 3-1575 Dossierfiche K. 51-2265

Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Daniel Bacquelaine   Alfons Borginon   Pieter De Crem   Muriel Gerkens   Thierry Giet   Dirk Van der Maelen   Melchior Jr. Wathelet  

gemeenschapsvoorzieningen
energieprijs
verwarming
regionale financiën
sociale voorzieningen
stookolie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2265/1 Voorstel van bijzondere wet 8/2/2006
K. 51-2265/2 Verslag namens de commissie 15/2/2006
K. 51-2265/3 Tekst verbeterd door de commissie 15/2/2006
K. 51-2265/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/2/2006
3-1575/1 3-1575/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/2/2006
3-1575/2 3-1575/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2006
3-1575/3 3-1575/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
8/2/2006   Indiening Doc. K. 51-2265/1
9/2/2006   Inoverwegingneming
9/2/2006   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 192, p. 63-64
15/2/2006   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2265/2
16/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 60-63
16/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 193, p. 75-76
Doc. K. 51-2265/4
16/2/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/2/2006   Overzending Doc. 3-1575/1 3-1575/1 (PDF)
17/2/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/3/2006   Inschrijving op agenda
16/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-154 Hand. 3-154 (PDF)
16/3/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-154 Hand. 3-154 (PDF)
16/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-154 Hand. 3-154 (PDF)
Doc. 3-1575/3 3-1575/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/2/2006   Verzending naar commissie
9/3/2006   Inschrijving op agenda
9/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
9/3/2006   Bespreking
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
9/3/2006   Aanneming zonder amendering
9/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1575/2 3-1575/2 (PDF)
16/3/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
30/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/2006   Bekendmaking (18545-18546)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/2/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/3/2006
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/3/2006 31/3/2006, blz 18545-18546