S. 3-1545 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ertoe strekkende om de technische beschermingsvoorzieningen op te heffen zodat de regeling voor de kopie voor eigen gebruik wordt heringevoerd, de "peer-to-peer"-communicatie te verduidelijken en een bemiddelingssysteem in te voeren als alternatieve vorm van conflictregeling
Philippe Mahoux   

auteursrecht
intellectuele eigendom
literaire en artistieke eigendom
audiovisuele piraterij
reproductie
motie van het Parlement
bemiddelaar
informatiemaatschappij
uitzondering op het auteursrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1545/1 3-1545/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/1/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2006   Indiening Doc. 3-1545/1 3-1545/1 (PDF)
2/2/2006   Inoverwegingneming
2/2/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/2/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd