S. 3-1525 Dossierfiche K. 51-2431

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Luxemburg op 27 mei 2005
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst
Nicaragua

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1525/1 3-1525/1 (PDF) Wetsontwerp 24/1/2006
3-1525/2 3-1525/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/2/2006
K. 51-2431/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/4/2006
K. 51-2431/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/5/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2006   Indiening Doc. 3-1525/1 3-1525/1 (PDF)
24/1/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/4/2006   Inschrijving op agenda
20/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o11) Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
Doc. K. 51-2431/1
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2006   Verzending naar commissie
21/2/2006   Inschrijving op agenda
21/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
21/2/2006   Bespreking
21/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
21/2/2006   Aanneming zonder amendering
21/2/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1525/2 3-1525/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/4/2006   Overzending Doc. K. 51-2431/1
2/5/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 590
4/5/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 208, p. 30-31
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o4)
Integraal verslag nr. 208, p. 39
Doc. K. 51-2431/2
4/5/2006   Aanneming zonder amendering
4/5/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/4/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/2/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/5/2006