S. 3-1503 Dossierfiche K. 51-2278

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003
Regering G. Verhofstadt II  

Guatemala
Costa Rica
ratificatie van een overeenkomst
Nicaragua
Panama
El Salvador
Honduras
samenwerkingsovereenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1503/1 3-1503/1 (PDF) Wetsontwerp 11/1/2006
3-1503/2 3-1503/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2006
K. 51-2278/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/2/2006
K. 51-2278/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/1/2006   Indiening Doc. 3-1503/1 3-1503/1 (PDF)
11/1/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/2/2006   Inschrijving op agenda
9/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
9/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
9/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/1/2006   Verzending naar commissie
24/1/2006   Inschrijving op agenda
24/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
24/1/2006   Bespreking
24/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/1/2006   Aanneming zonder amendering
24/1/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1503/2 3-1503/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/2/2006   Overzending Doc. K. 51-2278/1
14/3/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
23/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 43
23/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 52-53
Doc. K. 51-2278/2
23/3/2006   Aanneming zonder amendering
23/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/2008   Bekendmaking (27359-27379)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/2/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/1/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/5/2006 29/5/2008, blz 27359-27379