S. 3-1487 Dossierfiche K. 51-2276

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1° Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te Genève op 20 december 1996;
2° Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te Genève op 20 december 1996
Regering G. Verhofstadt II  

auteursrecht
intellectuele eigendom
literaire en artistieke eigendom
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
beroep in de kunst
informatiemaatschappij
computerprogramma
gegevensbank
internet
filmproductie
visuele kunsten
grammofoonplaat
digitalisering
muziek
radiouitzending
reproductie
ratificatie van een overeenkomst
foto

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1487/1 3-1487/1 (PDF) Wetsontwerp 16/12/2005
3-1487/2 3-1487/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2006
K. 51-2276/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/2/2006
K. 51-2276/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2005   Indiening Doc. 3-1487/1 3-1487/1 (PDF)
16/12/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/2/2006   Inschrijving op agenda
9/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
9/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
9/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2005   Verzending naar commissie
24/1/2006   Inschrijving op agenda
24/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
24/1/2006   Bespreking
24/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/1/2006   Aanneming zonder amendering
24/1/2006   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
9/2/2006   Overzending Doc. K. 51-2276/1
14/3/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
23/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 41-42
23/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o4)
Integraal verslag nr. 198, p. 51-52
Hand. 3-155 Hand. 3-155 (PDF)
Doc. K. 51-2276/2
23/3/2006   Aanneming zonder amendering
23/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
18/8/2006   Bekendmaking (41206-41225)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/2/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/1/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2006 18/8/2006, blz 41206-41225