S. 3-1472 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 3 mei 2003 houdende de oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale CoŲrdinatiecomitť en de Arrondissementscellen, met het oog op de bestrijding van de uitkeringsfraude
Jean-Marie Dedecker    Stťphanie Anseeuw    Margriet Hermans   

fraude
zwartwerk
sociale zekerheid
sociale uitkering
gegevensbank
waterverbruik
energieverbruik
registratie van een voertuig
elektrische energie
ongehuwd samenleven
waterbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1472/1 3-1472/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/12/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/12/2005   Indiening Doc. 3-1472/1 3-1472/1 (PDF)
8/12/2005   Inoverwegingneming
8/12/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/12/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving