S. 3-1442 Dossierfiche K. 51-2212

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Letland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), met de Bijlage, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999
Regering G. Verhofstadt II  

remigratie
toelating van vreemdelingen
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
illegale migratie
Letland
asielzoeker
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
politiek asiel
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1442/1 3-1442/1 (PDF) Wetsontwerp 23/11/2005
3-1442/2 3-1442/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2005
K. 51-2212/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/2006
K. 51-2212/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/2/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/11/2005   Indiening Doc. 3-1442/1 3-1442/1 (PDF)
23/11/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/1/2006   Inschrijving op agenda
12/1/2006   Algemene bespreking Hand. 3-145 Hand. 3-145 (PDF)
12/1/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-145 Hand. 3-145 (PDF)
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-145 Hand. 3-145 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/11/2005   Verzending naar commissie
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne
20/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
20/12/2005   Aanneming zonder amendering
20/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1442/2 3-1442/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2006   Overzending Doc. K. 51-2212/1
8/2/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 528
23/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 37-38
23/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 194, p. 50
Doc. K. 51-2212/2
23/2/2006   Aanneming zonder amendering
23/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2006   Bekendmaking (21848-21858)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/1/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/12/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/2/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/2006 26/4/2006, blz 21848-21858