S. 3-142 Dossierfiche K. 51-335

Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije,
2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland,
3° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Letland,
4° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Litouwen,
5° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Roemeniė,
6° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Slowaakse Republiek,
7° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Sloveniė,
ondertekend te Brussel op 26 maart 2003
Regering G. Verhofstadt II  

Slowakije
Roemeniė
uitbreiding van een internationale organisatie
NAVO
ratificatie van een overeenkomst
Letland
Estland
Bulgarije
Sloveniė
Litouwen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-142/1 3-142/1 (PDF) Wetsontwerp 5/8/2003
3-142/2 3-142/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/9/2003
K. 51-335/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/10/2003
K. 51-335/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/8/2003   Indiening Doc. 3-142/1 3-142/1 (PDF)
5/8/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/10/2003   Inschrijving op agenda
23/10/2003   Algemene bespreking Hand. 3-18 Hand. 3-18 (PDF)
23/10/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-18 Hand. 3-18 (PDF)
23/10/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o2) Hand. 3-18 Hand. 3-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/8/2003   Verzending naar commissie
30/9/2003   Inschrijving op agenda
30/9/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
30/9/2003   Bespreking
30/9/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
30/9/2003   Aanneming zonder amendering
30/9/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-142/2 3-142/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/10/2003   Overzending Doc. K. 51-335/1
12/11/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 22
27/11/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 24, p. 30-52
27/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Integraal verslag nr. 24, p. 62-63
Doc. K. 51-335/2
27/11/2003   Aanneming zonder amendering
1/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/12/2003   Bekrachtiging en afkondiging
24/3/2004   Bekendmaking (16755-16760)
24/6/2004   Erratum (52069-52070)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/10/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/9/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/2003 24/3/2004, blz 16755-16760
Errata
Op 24/6/2004, blz 52069-52070