S. 3-1400 Dossierfiche K. 51-2169

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
Azerbeidzjan
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1400/1 3-1400/1 (PDF) Wetsontwerp 20/10/2005
3-1400/2 3-1400/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2005
K. 51-2169/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/12/2005
K. 51-2169/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2005   Indiening Doc. 3-1400/1 3-1400/1 (PDF)
20/10/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2005   Inschrijving op agenda
15/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/10/2005   Verzending naar commissie
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
29/11/2005   Bespreking
29/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
29/11/2005   Aanneming zonder amendering
29/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1400/2 3-1400/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/12/2005   Overzending Doc. K. 51-2169/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 489
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 59-60
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-0/o4)
Integraal verslag nr. 186, p. 72-73
Doc. K. 51-2169/2
12/1/2006   Aanneming zonder amendering
12/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
15/5/2009   Bekendmaking (37464-37470)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 29/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/2006 15/5/2009, blz 37464-37470