S. 3-1368 Dossierfiche K. 51-2166

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 23 april 2003
Regering G. Verhofstadt II  

diplomatieke onschendbaarheid
ratificatie van een overeenkomst
Nieuw-Zeeland
personeel in diplomatieke dienst
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1368/1 3-1368/1 (PDF) Wetsontwerp 3/10/2005
3-1368/2 3-1368/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2005
K. 51-2166/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/12/2005
K. 51-2166/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2005   Indiening Doc. 3-1368/1 3-1368/1 (PDF)
3/10/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/11/2005   Inschrijving op agenda
8/12/2005   Inschrijving op agenda
15/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/10/2005   Verzending naar commissie
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
8/11/2005   Bespreking
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Bespreking
29/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
29/11/2005   Aanneming zonder amendering
29/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1368/2 3-1368/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/12/2005   Overzending Doc. K. 51-2166/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 489
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 56-57
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 186, p. 74
Doc. K. 51-2166/2
12/1/2006   Aanneming zonder amendering
12/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/4/2006   Bekrachtiging en afkondiging
4/5/2006   Bekendmaking (23033-23035)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/11/2005, 29/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/2006 4/5/2006, blz 23033-23035