S. 3-1365 Dossierfiche K. 51-2165

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Democratische Republiek EthiopiŽ over bilaterale ontwikkelingssamenwerking, ondertekend te Addis Abeba op 9 april 2001
Regering G. Verhofstadt II  

ontwikkelingshulp
EthiopiŽ
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst
bilaterale hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1365/1 3-1365/1 (PDF) Wetsontwerp 3/10/2005
3-1365/2 3-1365/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2005
K. 51-2165/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/12/2005
K. 51-2165/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2005   Indiening Doc. 3-1365/1 3-1365/1 (PDF)
3/10/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2005   Inschrijving op agenda
15/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o0) Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/10/2005   Verzending naar commissie
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Niet behandeld
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
29/11/2005   Bespreking
29/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
29/11/2005   Aanneming zonder amendering
29/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1365/2 3-1365/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/12/2005   Overzending Doc. K. 51-2165/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 489
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 56
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o18)
Integraal verslag nr. 186, p. 74-75
Doc. K. 51-2165/2
12/1/2006   Aanneming zonder amendering
12/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 29/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2006