S. 3-1361 Dossierfiche K. 51-2164

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Durban op 8 juli 2002;
2į Overeenkomst tot regeling van de technische bijstand tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Pretoria op 18 oktober 2002
Regering G. Verhofstadt II  

ontwikkelingshulp
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst
bilaterale hulp
Zuid-Afrika

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1361/1 3-1361/1 (PDF) Wetsontwerp 23/9/2005
3-1361/2 3-1361/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2005
K. 51-2164/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/12/2005
K. 51-2164/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/9/2005   Indiening Doc. 3-1361/1 3-1361/1 (PDF)
23/9/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2005   Inschrijving op agenda
15/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o0) Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/9/2005   Verzending naar commissie
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Niet behandeld
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
29/11/2005   Bespreking
29/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
29/11/2005   Aanneming zonder amendering
29/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1361/2 3-1361/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/12/2005   Overzending Doc. K. 51-2164/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 489
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 55-56
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o18)
Integraal verslag nr. 186, p. 75
Doc. K. 51-2164/2
12/1/2006   Aanneming zonder amendering
12/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 29/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2006