S. 3-1352 Dossierfiche K. 51-2117

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Republiek Tanzania, ondertekend te Dar Es Salaam op 16 oktober 2002
Regering G. Verhofstadt II  

Tanzania
ontwikkelingshulp
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst
bilaterale hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1352/1 3-1352/1 (PDF) Wetsontwerp 23/9/2005
3-1352/2 3-1352/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/11/2005
K. 51-2117/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/11/2005
K. 51-2117/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/9/2005   Indiening Doc. 3-1352/1 3-1352/1 (PDF)
23/9/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/9/2005   Verzending naar commissie
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
8/11/2005   Bespreking
8/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/11/2005   Aanneming zonder amendering
8/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1352/2 3-1352/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/11/2005   Overzending Doc. K. 51-2117/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 489
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 50-51
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o18)
Integraal verslag nr. 186, p. 69-70
Doc. K. 51-2117/2
12/1/2006   Aanneming zonder amendering
12/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
26/5/2006   Bekendmaking (26656-26664)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/11/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/2006 26/5/2006, blz 26656-26664