S. 3-1339 Dossierfiche K. 51-2076

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1 Protocol tot consolidatie van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd, gedaan te Brussel op 27 juni 1997;
2 Protocol tot toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd, en door het Protocol van 27 juni 1997 geconsolideerd, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 8 oktober 2002
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
Eurocontrol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1339/1 3-1339/1 (PDF) Wetsontwerp 7/9/2005
3-1339/2 3-1339/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/10/2005
K. 51-2076/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/11/2005
K. 51-2076/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/12/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/9/2005   Indiening Doc. 3-1339/1 3-1339/1 (PDF)
7/9/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/11/2005   Inschrijving op agenda
10/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-132 Hand. 3-132 (PDF)
10/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-132 Hand. 3-132 (PDF)
10/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-132 Hand. 3-132 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/9/2005   Verzending naar commissie
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
25/10/2005   Bespreking
25/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/10/2005   Aanneming zonder amendering
25/10/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1339/2 3-1339/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/11/2005   Overzending Doc. K. 51-2076/1
22/11/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 457
1/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 104-105
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 173, p. 119-120
Doc. K. 51-2076/2
1/12/2005   Aanneming zonder amendering
1/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/11/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/10/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/12/2005