S. 3-1331 Dossierfiche K. 51-2072

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Turks en Caicos Eilanden, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Grand Turk op 16 december 2004
Regering G. Verhofstadt II  

aftrek vooraf
Turks- en Caicoseilanden
ratificatie van een overeenkomst
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
spaartegoed

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1331/1 3-1331/1 (PDF) Wetsontwerp 5/9/2005
3-1331/2 3-1331/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/10/2005
K. 51-2072/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/11/2005
K. 51-2072/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/12/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/9/2005   Indiening Doc. 3-1331/1 3-1331/1 (PDF)
5/9/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/11/2005   Inschrijving op agenda
10/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-132 Hand. 3-132 (PDF)
10/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-132 Hand. 3-132 (PDF)
10/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-132 Hand. 3-132 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/9/2005   Verzending naar commissie
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Staf Nimmegeers
25/10/2005   Bespreking
25/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/10/2005   Aanneming zonder amendering
25/10/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1331/2 3-1331/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/11/2005   Overzending Doc. K. 51-2072/1
22/11/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 457
1/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 101-102
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 173, p. 118
Doc. K. 51-2072/2
1/12/2005   Aanneming zonder amendering
1/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
25/4/2006   Bekendmaking (21693-21706)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/11/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/10/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/1/2006 25/4/2006, blz 21693-21706