S. 3-1249 Dossierfiche K. 51-1961

Wetsontwerp houdende instemming met de bij briefwisseling gesloten Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Peru, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke en speciale of dienstpaspoorten, ondertekend te Lima op 12 en 23 februari 2001
Regering G. Verhofstadt II  

toelating van vreemdelingen
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
paspoort
personeel in diplomatieke dienst
Peru

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1249/1 3-1249/1 (PDF) Wetsontwerp 16/6/2005
3-1249/2 3-1249/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2005
K. 51-1961/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/2005
K. 51-1961/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/12/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/6/2005   Indiening Doc. 3-1249/1 3-1249/1 (PDF)
16/6/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/6/2005   Inschrijving op agenda
7/7/2005   Inschrijving op agenda
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/6/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
28/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/6/2005   Aanneming zonder amendering
28/6/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1249/2 3-1249/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1961/1
22/11/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 457
1/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 97-98
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 173, p. 116-117
Doc. K. 51-1961/2
1/12/2005   Aanneming zonder amendering
1/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2006   Bekendmaking (21841-21848)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/1/2006 26/4/2006, blz 21841-21848