S. 3-1228 Dossierfiche K. 51-1932

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding, de aanpassing en de verbouwing van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2000
Regering G. Verhofstadt II  

NAVO
ratificatie van een overeenkomst
zetel van de instelling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1228/1 3-1228/1 (PDF) Wetsontwerp 7/6/2005
3-1228/2 3-1228/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2005
K. 51-1932/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/7/2005
K. 51-1932/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/6/2005   Indiening Doc. 3-1228/1 3-1228/1 (PDF)
7/6/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/6/2005   Inschrijving op agenda
7/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/6/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
28/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/6/2005   Aanneming zonder amendering
28/6/2005   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1932/1
14/7/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 427
14/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 36-37
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 157, p. 52
Doc. K. 51-1932/2
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/7/2005