S. 3-1212 Dossierfiche K. 51-1963

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie betreffende de samenwerking op het gebied van de verkenning en het gebruik van de ruimte voor vreedzame doeleinden, en met de Bijlage, ondertekend te Moskou op 20 december 2000
Regering G. Verhofstadt II  

ruimtevaartbeleid
Rusland
ratificatie van een overeenkomst
buitenatmosferische ruimte
ruimteonderzoek
gebruik van de ruimte
wetenschappelijke samenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1212/1 3-1212/1 (PDF) Wetsontwerp 27/5/2005
3-1212/2 3-1212/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2005
K. 51-1963/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/2005
K. 51-1963/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/12/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/5/2005   Indiening Doc. 3-1212/1 3-1212/1 (PDF)
27/5/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/7/2005   Inschrijving op agenda
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/5/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
28/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/6/2005   Aanneming zonder amendering
28/6/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1212/2 3-1212/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1963/1
22/11/2005   Aanneming in commissie (zonder verlsag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 457
1/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 98-99
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 173, p. 117
Doc. K. 51-1963/2
1/12/2005   Aanneming zonder amendering
1/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
8/3/2006   Bekendmaking (14193-14202)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/1/2006 8/3/2006, blz 14193-14202