S. 3-121 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 28 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" van 10 april 2003)
Renť Thissen    Christian Brotcorne    Clotilde Nyssens    Luc Paque   

herziening van de grondwet
verzoekschrift
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-121/1 3-121/1 (PDF) Herziening van de grondwet 22/7/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening
Herindiening 2-972/1 - 2001-2002 op 29 november 2001.
Doc. 3-121/1 3-121/1 (PDF)
22/7/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd