S. 3-1198 Dossierfiche K. 51-1893

Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen op 16 mei 2003
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
verontreiniging door koolwaterstoffen
vervoer over zee
aansprakelijkheid voor milieuschade
overeenkomstprotocol
verontreiniging door schepen
vervuiling van de zee
scheepsbrandstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1198/1 3-1198/1 (PDF) Wetsontwerp 23/5/2005
3-1198/2 3-1198/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2005
K. 51-1893/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/6/2005
K. 51-1893/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/5/2005   Indiening Doc. 3-1198/1 3-1198/1 (PDF)
23/5/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/6/2005   Inschrijving op agenda
23/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-119 Hand. 3-119 (PDF)
23/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-119 Hand. 3-119 (PDF)
23/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 3-119 Hand. 3-119 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/5/2005   Verzending naar commissie
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
31/5/2005   Bespreking
31/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
31/5/2005   Aanneming zonder amendering
31/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1198/2 3-1198/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1893/1
28/6/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 50
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o1)
Integraal verslag nr. 153, p. 63
Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
Doc. K. 51-1893/2
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/10/2005   Bekrachtiging en afkondiging
21/12/2005   Bekendmaking (54516-54528)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/6/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 31/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/10/2005 21/12/2005, blz 54516-54528