S. 3-1190 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 22bis in de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, teneinde een Hoge Raad voor de wapens in te stellen
Jean-Marie Happart   

wapenhandel
persoonlijk wapen
vuurwapen
wapenindustrie
handvuurwapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1190/1 3-1190/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/5/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/5/2005   Indiening Doc. 3-1190/1 3-1190/1 (PDF)
19/5/2005   Inoverwegingneming
19/5/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/5/2005   Verzending naar een andere commissie: Justitie
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/5/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
26/5/2005   Verzending naar een andere commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd