S. 3-1176 Dossierfiche K. 51-1870

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en ServiŽ en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Belgrado op 4 maart 2004
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst
ServiŽ en Montenegro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1176/1 3-1176/1 (PDF) Wetsontwerp 2/5/2005
3-1176/2 3-1176/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2005
K. 51-1870/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/6/2005
K. 51-1870/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/5/2005   Indiening Doc. 3-1176/1 3-1176/1 (PDF)
2/5/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/6/2005   Inschrijving op agenda
16/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o2) Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/5/2005   Verzending naar commissie
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
31/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
31/5/2005   Aanneming zonder amendering
31/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1176/2 3-1176/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1870/1
28/6/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 47-48
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o3)
Integraal verslag nr. 153, p. 61
Doc. K. 51-1870/2
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
2/8/2007   Bekendmaking (40723-40729)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/6/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 31/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/9/2005 2/8/2007, blz 40723-40729