S. 3-1175 Dossierfiche K. 51-1892

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het "International plant genetic resources institute", gedaan te Rome op 9 oktober 1991
Regering G. Verhofstadt II  

plantaardige reserves
bescherming van de flora
FAO
ratificatie van een overeenkomst
biodiversiteit
plantaardige reproductie
genetische genese
plantkunde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1175/1 3-1175/1 (PDF) Wetsontwerp 2/5/2005
3-1175/2 3-1175/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2005
K. 51-1892/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/6/2005
K. 51-1892/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/5/2005   Indiening Doc. 3-1175/1 3-1175/1 (PDF)
2/5/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/6/2005   Inschrijving op agenda
23/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-119 Hand. 3-119 (PDF)
23/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-119 Hand. 3-119 (PDF)
23/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 3-119 Hand. 3-119 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/5/2005   Verzending naar commissie
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
31/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
31/5/2005   Aanneming zonder amendering
31/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1175/2 3-1175/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1892/1
28/6/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 49-50
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o1)
Integraal verslag nr. 153, p. 62-63
Doc. K. 51-1892/2
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2008   Bekendmaking (23287-23356)
24/5/2011   Erratum (29250-29260)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/6/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 31/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/9/2005 30/4/2008, blz 23287-23356
Errata
Op 24/5/2011, blz 29250-29260