S. 3-1171 Dossierfiche K. 51-1869

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Jersey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint-Helier op 19 november 2004
Regering G. Verhofstadt II  

aftrek vooraf
ratificatie van een overeenkomst
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
Jersey†
spaartegoed

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1171/1 3-1171/1 (PDF) Wetsontwerp 28/4/2005
3-1171/2 3-1171/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2005
K. 51-1869/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/6/2005
K. 51-1869/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/6/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2005   Indiening Doc. 3-1171/1 3-1171/1 (PDF)
28/4/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/6/2005   Inschrijving op agenda
16/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-1/o2) Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/4/2005   Verzending naar commissie
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
31/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
31/5/2005   Aanneming zonder amendering
31/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1171/2 3-1171/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1869/1
22/6/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 401
23/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 43-44
23/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 149, p. 55
Doc. K. 51-1869/2
23/6/2005   Aanneming zonder amendering
23/6/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/6/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 31/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/6/2005